TỰ HỌC TIẾNG TRUNG "CHILL"
Học Viện Ngôn Ngữ Châu Á
Giới thiệu khóa học
Bộ tài liệu bí kíp đạt trình độ HSK3 và chương trình học trên app được thiết kế riêng bởi đội ngũ giáo viên bản xứ dành cho những ai muốn chinh phục tiếng Trung tại nhà. Tự học nhưng bạn không hề một mình, GAMALI có giáo viên và trợ giảng luôn theo sát ..
Nội Dung Khóa Học
 • UNIT 1 - GETTING ACQUAINTED

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 2 - GOING OUT

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 3 - THE EXTENDED FAMILY

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 4 - FOOD AND RESTAURANTS

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 5 - TECHNOLOGY AND YOU

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 6 - STAYING IN SHAPE

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 7 - ON VACATION

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 8 - SHOPPING FOR CLOTHES

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 9 - TAKING TRANSPORTATION

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 10 - SPENDING MONEY

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • GETTING STARTED

  • GETTING STARTED
Thông tin giảng viên
Giảng viên: Việt Nam
 • 0 học viên
 • 1 khóa học
Bình luận
KHÓA HỌC CÙNG DANH MỤC
KHÓA HỌC KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN: Việt Nam
© Gamali 2020. All rights reserved.