TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI (OFFLINE & ONLINE)
Học Viện Ngôn Ngữ Châu Á
Giới thiệu khóa học
Dành cho những ai chưa biết hoặc đã học qua tiếng Trung, cần sử dụng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Với nội dung học tập trung vào tính thực tiễn, được thiết kế phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau, và môi trường tương tác liên tục với giáo vi
Nội Dung Khóa Học
 • UNIT 1 - MAKE A SMALL TALK

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 2 - HEALTH MATTERS

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 3 - GETTING THINGS DONE

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 4 - READING FOR PLEASURE

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 5 - NATURAL DISASTERS

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 6 - LIFE PLANS

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 7 - HOLIDAYS AND TRADITIONS

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 8 - INVENTIONS AND DISCOVERIES

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 9 - CONTROLVERSIAL ISSUES

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • UNIT 10 - BEAUTIFUL WORLD

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
  • PREVIEW 3
 • GETTING STARTED

  • GETTING STARTED
Thông tin giảng viên
Giảng viên: Việt Nam và bản xứ
 • 0 học viên
 • 2 khóa học
Bình luận
KHÓA HỌC CÙNG DANH MỤC
KHÓA HỌC KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN: Việt Nam và bản xứ
© Gamali 2020. All rights reserved.