TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP (ONLINE & OFFLINE)
Học Viện Ngôn Ngữ Châu Á
Giới thiệu khóa học
Dành cho những ai đang cần rèn luyện 4 kỹ năng bài bản, ứng dụng tiếng Trung vào trong giao tiếp hàng ngày và thi bằng quốc tế HSK. Lộ trình học nhanh nhưng hiệu quả, nội dung mang tính ứng dụng cao và phương pháp học thú vị giúp bạn ghi nhớ bài học ngay
Nội Dung Khóa Học
 • WELCOME TO TOP NOTCH

  • WELCOME TO TOP NOTCH
 • UNIT 1 - NAME AND OCCUPATIONS

  • PREVIEW 1
  • PREVIEW 2
 • UNIT 2 - ABOUT PEOPLE

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 3 - PLACE AND HOW TO GET THERE

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 4 - FAMILY

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 5 - EVENTS AND TIME

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 6 - CLOTHES

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 7 - ACTIVITIES

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 8 - HOME AND NEIGHBORHOOD

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 9 - ACTIVITIES AND PLANS

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 10 - FOOD

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 11 - PAST EVENTS

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 12 - APPEARANCE AND HEALTH

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 13 - ABILITIES ANF REQUESTS

  • Preview 1
  • Preview 2
 • UNIT 14 - LIFE EVENTS AND PLANS

  • Preview 1
  • Preview 2
 • GETTING STARTED

  • GETTING STARTED
Thông tin giảng viên
Giảng viên: Việt Nam và bản xứ
 • 0 học viên
 • 2 khóa học
Bình luận
KHÓA HỌC CÙNG DANH MỤC
KHÓA HỌC KHÁC CỦA GIẢNG VIÊN: Việt Nam và bản xứ
© Gamali 2020. All rights reserved.